KURSINFORMATION

"MINDSETS INNOVATION I REAL TID"

EGENKURSER

EGENKURSER MED TYNGD PÅ DIN KREATIVA

SINNESUTVECKLING. DU ALSTRAR NYA MINDSETS OCH  HÄMTAR LÄRDOM OM HUR DU KONSTANT FÖRNYAR MINDSETTEN. KURSERNA ERBJUDER FÖRDJUPNINGAR I NYA SINNESSETS MED METODER SOM TIDIGARE INTE HAR FÖREKOMMIT I DENNA NISCH. DU BLIR BLAND DE FÖRSTA ATT KURSA I

NYA VARIANTEN ATT MINDSETKONSTRUERA.

DU FÅR STUDERA DINA SINNESSÄTT I DE OLIKA MINDSETKURSERNA OCH INNOVERA DIG FÖR VARJE STEG TILL ALLT HÖGRE MINDSETS NIVÅ PÅ FORTSÄTTNINGS KURSEN FÖR ATT SLUTLIGEN TA DEN AVANCERADE MINDSETTNINGEN. NÄR DINA  MINDSETS MATRIXER NÅR SIN METATOPP ÄR DITT PERSONLIGA LIV I FAS OCH DIN KARRIÄRVÄG UTSTAKAD. DINA  LIVSPLANER ÄR REDO ATT REALISERAS.

CERTIFIKAT

CERTIFIKAT PÅ GENOMFÖRD KURS FINNS I VARJE PDF. NÄR DU SLUTFÖRT KURSEN KAN DU VÄLJA ATT SKRIVA UT DITT MINDSET KURS CERTIFIKAT OCH SKRIVA UNDER DET MED DATUM OCH DINA UPPGIFTER. DETTA SOM BEVIS PÅ DITT NYA MINDSETS KNOW-HOW. 

DU HAR HÄMTAT DITT INFINITA ALPHA META BIO MATRIX MINDSET1.3  SYSTEM . 


NÄR DU ÄR FÄRDIG MED ETT ÄMNESKAPITEL KOMMER DU KUNNA GÖRA ETT EGENTEST. DÄR FÅR DU  MÖJLIGHET ATT PROVA DINA MINDSETS TILLGÅNGAR. DU NYMINDSETTAR VID BEHOV INOM DESSA OMRÅDEN SÅ ATT DU FÖRBLIR BALANSERAD, SUND  OCH KUNSKAPSSÄKER I DINA BIOMINDSETS.  DU KAN UPPREPA MINDMETODEN NÄR DU VILL.
"BLI MER ATMOSFÄRISK MED DINA MINDSETS"