FÄRDGISTÄLLANDE AV

TEXT OCH BILD PÅGÅR!

KURSER OCH KURSLITTERATUR

MINDSET FÖR ARBETE OCH STUDIER


ETT TILLVÄXT MINDSET FÖR KARRIÄR OCH ARBETE ÄR "JAG VET ATT JAG KAN UTVECKLA LEDAR EGENSKAPER", FÖR STUDIER KAN DET VARA "JAG BARA LÄSER IN MIN EXAMEN, DET ÄR ENKELT FÖR MIG" ELLER "OM JAG LÄGGER IN EXTRA ANSTRÄNGNINGAR KLARAR JAG STUDIERNA". MEDAN DE PERSONER MED ETT FIXERAT MINDSET FÖR ARBETE SÄGER "JAG HAR INTE LEDARSKAPS ANLAG OCH KAN BARA INTE LÄRA MIG ATT BLI EN BEGÅVAD ARBETSLEDARE". ELLER FÖR STUDIER DÄR DE TÄNKER "JAG KAN INTE LÄSA UPP MINA BETYG I MATEMATIK FÖR JAG HAR BEGRÄNSADE MATEMATISKA ANLAG".  DE SÄGER OFTA "JAG KLARAR EN VISS DEL AV STUDIERNA MEN INTE RESTEN".  VI HAR I REGEL BÅDE VÄXANDE OCH FIXERADE MINDSETS MEN DEN ENA AV DEM TENDERAR ATT DOMINERA OSS. I DEN FÖRSTA MINDSETS BOKEN SHAPAR DU NYA MINDSETS MED EN NY MINDTEKNIK.   I GRUNDKURSEN  FINNS ARBETE 1, STUDIER 1, EKONOMI 1, HÄLSA 1, KÄRLEK 1, RELATIONER 1, KOST OCH DIET 1 SAMT FRITID 1.  TILLVÄX DINA META MATRIX MINDSETS I GRUNDKURSERNA. FORTSÄTTNINGSKURSERNA HAR NIVÅERNA 2-3.  VARJE KURSBOK PDF/BOK ÄR UNGEFÄR 400 SIDOR, PRIS 375 KR. 


ALPHA META1.3

MATRIX MINDSET 

ARBETE 1

ARBETE 2

ARBETE 3

ALPHA META1.3

MATRIX MINDSET 

STUDIER 1

STUDIER 2

STUDIER 3


MINDSET FÖR EKONOMI OCH HÄLSA


VID ETT MINDSET SOM ÄR TILLVÄXANDE TÄNKER DU ATT  "JAG KAN FÖRBÄTTRA MIN EKONOMI JU MER JAG ÅTGÄRDAR DEN".  NÄR DU HAR ETT ORÖRLIGT MINDSET SÅ FUNGERAR DU EFTER TANKESETS SOM "JAG HAR INTE FÖRMÅGOR ATT LYCKAS INHÄMTA EN GOD EKONOMI". VID OHÄLSA KANSKE DU MED ETT UTVECKLANDE MINDSET RESONERAR "OM JAG  TAR HAND OM  MIN KOST, KAN JAG LYCKAS MED HÄLSAN".  NÅGON MED ETT FAST MINDSETS TÄNK KAN KONSTATERAR ATT  "JAG KAN INTE ÄNDRA MIN HÄLSA TILL FÖLJD AV GENETISKA ANLAG FÖR VISS OHÄLSA HUR MYCKET JAG ÄN VILL".


ALPHA META1.3

MATRIX MINDSET

EKONOMI 1

EKONOMI 2

EKONOMI 3

ALPHA META1.3

MATRIX MINDSET 

HÄLSA 1

HÄLSA 2

HÄLSA 3


"GÅ ALPHA META1.3 MED DINA MINDSETS"

"BLI MINDSET MATRIX  SELEKTIV"

.

MINDSET I KÄRLEK OCH RELATIONER


MED DET PERMANENTA MINDSETTET TÄNKER DU ATT DU INTE KAN FINNA EN PASSANDE KÄRLEK,  FAST DU STÄNDIGT LETAR EFTER KÄRLEK. KÄRLEK ÄR NOG INGET FÖR DIG.  NÄR DU ÄR FIXERAD I RELATIONS MINDSETTEN KAN DU KÄNNA ATT KÄRLEK, DET KAN DU ENDAST TÄNKA DIG MED EN OTROLIGT PERFEKT MÄNNISKA, ELLER SÅ LÄGGER DU HELT NED KÄRLEKSLETANDET.  DU KAN INTE HITTA KÄRLEKEN NÅGON ANNANSTANS NÄR DEN DÄR SPECIELLE PERSONEN INTE VILL GÅ IN I EN RELATION MED DIG. DU BEGRÄNSAR DIG OCH TÄNKER ATT DU ÄR NOG INTE TILLRÄCKLIGT BRA I RELATIONER. ELLER SÅ ÄR DU FLEXIBEL OCH TYCKER ATT DU FÖRSTÅR DIG PÅ ANDRA, RELATIONER OCH KÄRLEK, DU KAN  NAVIGERA I KÄRLEK, DU KAN POSITIVT FÖRÄNDRA OCH SKAPA NYA SUNT INNEHÅLLANDE OCH LEVANDEGLADA RELATIONER OCH KÄRLEKAR. 


 ALPHA META1.3 MATRIX MINDSET 

KÄRLEK 1

KÄRLEK 2

KÄRLEK 3

ALPHA META1.3 

MATRIX MINDSET 

RELATIONER 1

RELATIONER 2

RELATIONER 3