LIVELIFESTORE.SE

"BÖCKER SOM GER DIG LIFE-GO"

 NISCHER

MINDSETS ÄR DE MULTIPLA SÄTT SOM DINA SINNEN UPPFATTAR,

KÄNNER, TÄNKER OCH REAGERAR PÅ. VI HAR MINDSETS BÖCKER

SOM KOMMER ATT GE DIG EN "MAKESHIFT" I DE PRIVATA OCH PROFFESSIONELLA LIVSFÖRHÅLLANDENA.

 EKONOMI  JOBB  STUDIER

DU JOBBAR MED INNOVA SINNESTEKNIKER, POSITIVA EKONOMI, ARBETS OCH STUDIE MINDSÄTT. DU HÄMTAR NYA SINNESETS I KATEGORIN MED META KODER. DU NUTRIERAR DIN KONSTANTA SUCCELOOP.


HÄLSA  KOST  MOTION

HÄLSA, KOST OCH MOTION KAN MAN ARBETA MED TILL DET

INFINITA. MINDSETS KODERNA KAN MED SNABB HASTIGHET

TA IN ETT MER ADAPTERAT HÄLSO, KOST OCH MOTIONSSÄTT

SOM BYGGER PÅ HYPER STRUKTURERADE MINDSETS FUNKTIONER.

KÄRLEK  RELATIONER

KÄRLEK OCH RELATIONER ÄR I FOKUS MED EMOTIONALSETS,

DINA KÄNSLOSÄTT. DESSA KAN DU FÖRBÄTTRA, BYTA UT OCH EFTERDESIGNA MED KÄRLEKS OCH RELATIONSKODERNA. DU REKONSTRUERAR DINA KÄRLEKS OCH RELATIONS MINDSETS.

LITTERATUR

KURSMATERIALET FÖLJER EN SERIE AV ALPHA-META 1-3,

MED STIGANDE KUNSKAPSNIVÅ DÄR 1 ÄR GRUNDKURSEN.

DU FÅR GÖRA EGENTEST UNDER KURSEN FÖR ATT FÖLJA

DITT KUNSKAPSUPPTAG OCH DIN KURSFÖRSTÅELSE.MINDSET


MINDSETS BASERAT PÅ TILLVÄXT OCH INLÄRNING

STÄLLS MOT MINDSETS SOM DET GENETISKA OCH "OFÖRÄNDERLIGA". TILLSAMMANS UTGÖR DE

EN POTPURRI AV FLUKTUERANDE MINDSETS.

VI FRAMSTÄLLER NYA "SETS" MED MINDSETSSHIFT

I DE OLIKA KATEGORIERNA OCH DISPONERAR

DE SINNESUNIKA KUNSKAPSVIDDERNA. ALLA

MINDSETS HAR FÖRÄNDRINGSMÖJLIGHETER.


EN INSPIRERAD DELTAGARE


"KURSER SOM FRÄSCHT ÄNDRAR OCH LJUSHASTIGHETS-BYGGER NYA MINDSETS"
KONSTANTA MINDSETKURSER


VI TILLVERKAR KONSTANT MINDSETKURSER MED EN ACCELERERANDE SVÅRIGHETSGRAD. VI HOPPAS ATT KURSERNA FRAMKALLAR ALLT HÖGRE ENERGI OCH SJÄLVEVOLUTION FÖR ATT DU SKA KUNNA EXPANDERA TILL EN INITIATIVFULLT HYPE MINDSETTARE. BLI "MINDHAPPY".