LIVELIFESTORE.SE

"KURSER SOM GER DIG GO-LIFE"

KURS NISCHER

KURSER SOM ALLUDERAR ATT GE DIG FRAMGÅNG I DET PRIVATA OCH PROFFSIGA

LIVET GENOM  ETT FORTSKRIDANDE FÖRÄNDRINGSARBETE OCH UTVECKLINGSSTUDS

MED DINA MINDSETS SOM STYR DINA TANKE, KÄNSLO OCH BETEENDESÄTT.  MINDSETS ÄR DE MÅNGFACETTERADE SÄTT SOM DINA SINNEN FÖRNIMMER, KÄNNER , TÄNKER OCH REAGERAR PÅ.

 EKONOMI  ARBETE  STUDIER

DU JOBBAR MED INNOVA SINNESTEKNIKER,  POSITIVA EKONOMI, ARBETS OCH STUDIESÄTT.  DU HÄMTAR NYA

ARBETS, STUDIE OCH EKONOMI MINDSETS MED DINA META KODER. DU NUTRIERAR DIN KONSTANTA SUCCELOOP.


HÄLSA  KOST  MOTION

HÄLSA, KOST OCH MOTION KAN MAN ARBETA MED TILL DET

INFINITA. MINDSETS KODERNA KAN MED SNABB HASTIGHET

TA IN ETT MER ADAPTERAT HÄLSO, KOST OCH MOTIONSSÄTT

SOM BYGGER PÅ HYPER STRUKTURERADE MINDSETS FUNKTIONER.

KÄRLEK  RELATIONER

KÄRLEK OCH RELATIONER ÄR I FOKUS MED EMOTIONALSETS,

DINA KÄNSLOSÄTT, DESSA KAN DU FÖRBÄTTRA, BYTA UT

OCH EFTERDESIGNA MED KÄRLEKS OCH RELATIONSKODERNA. 

DU "REBIRTHAR" DINA KÄRLEKS OCH RELATIONS MINDSETS.

KURSLITTERATUR

KURSMATERIALET FÖLJER EN SERIE AV ALPHA-META 1-3,

MED STIGANDE KUNSKAPSNIVÅ DÄR 1 ÄR GRUNDKURSEN.

DU FÅR GÖRA EGENTEST UNDER KURSEN FÖR ATT FÖLJA

DITT KUNSKAPSUPPTAG OCH DIN KURSFÖRSTÅELSE.MINDSET


MINDSET BASERAT PÅ TILLVÄXT OCH INLÄRNING

STÄLLS MOT MINDSET SOM DET GENETISKA OCH "OFÖRÄNDERLIGA". TILLSAMMANS UTGÖR DE

EN POTPURRI AV FLUKTUERANDE MINDSETS.

VI FRAMSTÄLLER NYA "SETS" MED MINDSETSSHIFT

I DE OLIKA KATEGORIERNA OCH DISPONERAR

DE SINNESUNIKA KUNSKAPSVIDDERNA. ALLA

MINDSETS HAR FÖRÄNDRINGSMÖJLIGHETER.


EN INSPIRERAD DELTAGARE


"KURSER SOM FRÄSCHT ÄNDRAR OCH LJUSHASTIGHETS-BYGGER NYA MINDSETS"
KONSTANTA MINDSETKURSER


VI TILLVERKAR KONSTANT MINDSETKURSER MED EN ACCELERERANDE SVÅRIGHETSGRAD. VI HOPPAS ATT KURSERNA FRAMKALLAR EN HÖGRE ENERGI OCH SJÄLVEVOLUTION FÖR ATT DU SKA KUNNA EXPANDERA TILL EN ULTIMAT INITIATIV MINDSETTARE. BLI "MINDHAPPY".